Innehållspublicerare

null Risk för Covid-19 exponering i nattklubb Frendi 3-4.7.2021
09.07.2021

Smittskyddsenheten i Pargas stad informerar om att personer kan ha blivit smittade av Covid-19 i nattklubb Frendi lördag-söndag 3-4.7.2021. Personer som konstaterats Covid-positiva har rört sig på olika platser i hela skärgården, vilket kan innebära risk för Covid-exponering även på andra ställen.

Hälsovården uppmanar alla att följa med sitt mående och att med låg tröskel ta kontakt med hälsovården för att testa sig för Covid-19. https://www.pargas.fi/sv/-/info-coronavirus
Även personer med små symptom uppmanas kontakta hälsovården för att få en bedömning av testbehov gjord. Telefonlinjerna är tidvis överbelastade, så ifall det finns en möjlighet att kontakta via Omaolo, så rekommenderas detta. https://www.omaolo.fi/

Smittskyddsenheten poängterar att munskydd rekommenderas i all kundbetjäning men även i alla andra situationer där säkerhetsavstånd inte kan beaktas.