Innehållspublicerare

null Understöd för Kultur, Ungdoms- och Idrottsverksamhet 2021
08.03.2021

UNDERSTÖD FÖR KULTUR-, UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET

Kulturverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 131.3.2021

Barn- och ungdomsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 131.3.2021

Idrottsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd kan sökas 131.3.2021

Anvisningar för understöden finns på pargas.fi/kultur-och-fritid. Understöden söks med särskild blankett och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Ansökan riktas till Pargas stad – kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post kultur@pargas.fi