Innehållspublicerare

null Telefonlinjerna överbelastade
10.01.2022

Hälsostationerna beklagar att telefonlinjerna är överbelastade.
Orsaken är samtal som berör den försämrade coronasituationen i regionen.  Tyvärr är hälsostationerna också underbemannade på grund av personalbrist.

  • Vid akuta, jourmässiga ärenden ska man ringa till numret 02 454 5200 vardagar kl. 8 – 16.
  • Sedvanlig tidsbokning: tfn 02 454 5200 vardagar kl. 9 – 13.
  • I brådskande nödsituation ring 112!

Vi påminner om att det även går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst, som till exempel tider till laboratorium för provtagning, coronavaccination samt att vi har OmaOlo-tjänsten i bruk tid: https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster

 Vi gör så gott vi kan! Tack för er förståelse!