Motionsrådgivning

Verksamhet för vuxna

 

Medborgarinstitutet KOMBI har ett mångsidigt utbud av kurser kring hälsa och välbefinnande.

Du kan bekanta dig med KOMBIs utbud på deras egna sidor.