Idrottsplatser

Idrottsplatser

För underhåll av idrottsanläggningar ansvarar Teknik och infra. I frågor som gäller idrottsanläggningarna kan du kontakta dejourerande planskötare på numret 050 596 2610 (kl. 7-21).

Karta över idrottsplatser och -anläggningar i Pargas stad