Ishallen

Ishall

Paroc Forum 
Centralidrottsplan
Skolgatan 20, 21600 Pargas

  • 050 596 2602
  • 050 596 2610 planpersonalen

 

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Ishallen

Innehållspublicerare

Boka

Boka stadens idrotts- och kultur utrymmen

Ishallen