Material från Gäddan och gängets äventyr

Material från gäddan och gängets äventyr

Skärgårdens superhjältar – Miniambassadör

HANDBOK: Har du funderat på vad hållbarhet är? Handboken om hållbarhet inom småbarnspedagogiken.pdf innehåller fördjupad kunskap om olika hållbarhetsteman och tips på hur de på ett lättfattligt och roligt sätt
kan behandlas i den dagliga verksamheten med barnen.

HÅLLBARHETSPASS: Printa ut hållbarhetspasset.pdf (alla barn får ett eget). Hållbarhetspasset kan följa med från att barnet börjar i småbarnspedagogiken tills hen går ut förskolan. Under tiden utforskar vi naturen, miljöfrågor, hållbar utveckling och våra egna rötter i skärgården. Grattis, du är nu en miniambassadör för Skärgårdshavets biosfärområde och din egen hembygd!  

Du hittar mera information på Biosfärakademins webbsidor.

Materialet har producerats av Skärgårdshavets Biosfärområde i samarbete med Pargas stads småbarnspedagogik. Projektet har fått finansiering av Svenska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i Nagu och William Thurings stiftelse.
 

Kreativ kretsloppsresa

ODLINGSKORT: Printa ut Börja odla med Gäddan och gänget.pdf -odlingskort. De blåmärkta korten (1A-1D) är sådden. Korten märkta med grönt (2A-2D) demonstrerar hur man följer med när krassen växer, funderar vad som behövs för att den ska växa och hur man kan studera och forska i krassen, samt smaka och beundra den då den blommar. De rödmärkta korten (3A-3D) sporrar till att ta till vara fröna, sätta dem i påsar för att invänta nästa vår, samt kompostera den vissnande blomman och fundera på vart växten försvinner och hur maskarna kan omvandla en blomma till mylla.

GÖR EN PAPPERSKRUKA: Se hur du tillsammans med barnen kan göra egna krukor av pappersmassa på YouTube videon "Gör en kruka av papper".

Materialet har producerats av Pargas stads småbarnspedagogik i samarbete med Skärgårdshavets Biosfärområde. Odlingskorten är designade av Sonja Dragon/Skärgårdsreklam. Projektet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen och Pargas stad.

Skärgårdskulturlabbet

  • HÄFTE: Du hittar information och tips om Skärgårdskulturlabbet i Gäddan och gängets skärgårdskuturlabb.pdf häftet

  • KOKBOK: Koka potatisgröt, baka en bärpaj eller stek strömmingsflundror med barnen! Illustrerade recept hittar du i kokboken Gäddan och gänget kockar - kär i skärimat.pdf

  • PLANSCH - Här bor vi karta: Skriv ut Gäddan och gängets Här bor vi.pdf karta och bekanta dig med Pargas stads skärgård. Alla året om bebodda öar är märkta med en smiley
     
  • PLANSCH - Min hemö: Alla barn inom småbarnspedagogiken i Pargas stad har fått hitta på ett eget namn för den ön hen bor på. Vilken mångfald av namn i planschen Min hemö.pdf

  • BOKVÄSKA: Pargas biblioteken har sammanställt Skärgårdskultur-temaväskor med bilderböcker, som man får låna i biblioteken fr.o.m. januari 2020. Temaväskor finns att låna med finska eller svenska böcker i Pargas bibliotek, Nagu bibliotek och Korpo bibliotek. Biblioteken i Houtskär och Iniö har temaväskor med svenska böcker

  • BOKLISTA: Biblioteket har också sammanställt en Skärgårdskultur-boklista

  • REPSLAGNINGSVIDEO: Småbarnspedagogiken har en repslagningsmaskin som barngrupper kan låna. Här kan du se en repslagnings instruktionsvideo på You Tube.

Materialet har producerats av Pargas stads småbarnspedagogik i samarbete med Skärgårdshavets Biosfärområde. Projektet har fått finansiering av Sparbanksstiftelsen i Nagu och William Thurng stiftelse.

 

Matens kretslopp

Materialet har producerats av Skärgårdshavets Biosfärområde i samarbete med Pargas stads småbarnspedagogik, Sydvästra Finlands avfallsservice och Skolresurs. Projektet har fått finansiering av Svenska kulturfonden och  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.