Länkstig

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll


Stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och övriga organs föredragningslistor och protokoll

Äldre föredragningslistor och protokoll (före 8.10.2021)

Här hittar du påverkansorganens protokoll.

 

Föredragningslistorna publiceras på stadens hemsidor 4–5 dagar före varje sammanträde. Föredragningslistorna skrivs på både svenska och finska.

Protokollen publiceras efter justeringen.

Stadsfullmäktiges protokoll förs officiellt på såväl svenska som finska.

Stadsstyrelsens och övriga organs officiella protokoll förs på svenska och publiceras på stadens svenskspråkiga hemsidor. En översättning av protokollen finns på de finskspråkiga hemsidorna.

Undantag: Bildningsnämndens svenska  sektions samt nämndens finska sektions föredragningslistor och protokoll är enspråkigt svenska resp. finska. Byggnämndens föredragningslistor och protokoll är tvåspråkiga, med undantag av bygglovsärendena som behandlas på det språk de är anhängiggjorda på.

Bilagor: Bilagor och kompletterande material publiceras tillsammans med föredragningslistorna och protokollen såväl de inte är integritetsskyddade eller sekretessbelagda.

Protokollen finns tillgängliga på hemsidan två (2) år efter publiceringen. Äldre protokoll kan efterfrågas av centralregistraturen i Pargas stad, pargas@pargas.fi .