Länkstig

Avfallshantering och återvinning

Avfallshantering och återvinning

Pargas stad är delägare i Sydvästra Finlands Avfallsservice som planerar och i praktiken sköter en stor del av de kommunala uppgifterna inom avfallshanteringen.

Hos Sydvästra Finlands Avfallsservice  finns mera information om olika frågor som gäller avfallshantering i Pargas stad. Prislistor och avfallstaxa.

Reglerna för hur fastighetsägaren/innehavaren skall arrangera sin fastighets avfallsinsamling och transporter finns på LSJH:s hemsida

Pargas stads avfallshanteringsmyndighet är Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Den är en gemensam institution för 17 kommuner och nämnden har hand om avfallshanteringens lagstadgade myndighetsuppgifter.

Avfallshanteringsnämnden bestämmer bl. a. av avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxor. Nämnden också övervakar avfallstransporter och att fastigheter har anslutit sig till kommunens avfallshanteringssystem. Den ansvariga kommun av nämnden är Åbo.

Avfallshanteringsnämndens kontaktuppgifter:
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
PB 355
20101 ÅBO
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Övervakningen av avfallshanteringens och avfallsinsamlingens miljöolägenheter ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten. Vid behov kontakta miljövårdsbyrån.

____
Uppdaterad 19.12.2023

Avfallshanteringsprogrammet för Sydvästra för Finland för åren 2023–2028 trädde i kraft

 

Mot cirkulär ekonomi - avfallshanteringsprogrammet för Sydvästra Finland 2023–2028 har godkänts. Avfallshanteringsprogrammet är en gemensam syn av kommunerna i samarbetsområde på hur kommunal avfallshantering i regionen ska utvecklas under de närmaste åren.

Programmet har utarbetats i samarbete med avfallshanteringsaktörer och kommuner i regionen och det sträcker sig ända till 2028. Det nya programmet blev färdig i våren 2023 och det trädde i kraft i sluten av november 2023, när Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnden, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och varje samverkanskommun hade godkänt det.

Avfallshanteringsprogrammet "Mot cirkulär ekonomi" har sammanställt sex mål och relaterade åtgärder för att nå målen. För varje åtgärd har den ansvariga för genomförandet utsetts, vilka är Sydvästra Finlands avfallsservice Ab, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd eller delägarkommunerna. Programmet stödjer avfallshanteringsplanering och beslutsfattande i kommuner, avfallshanteringsnämnd och Sydvästra Finlands Avfallservice Ab. Genomförandet av programmet kommer att följas upp av en uppföljningsgrupp bestående av personer som ansvarar för kommunal avfallshantering.

Målen för avfallshanteringsprogrammet "Mot cirkulär ekonomi" sammanfattas i visionen för målläget för avfallshanteringen för år 2028 på följande sätt: "Invånarna, kommunerna och avfallshanteringsaktörerna i området genomför lyckade och hållbara åtgärder för att minska avfallsmängden tillsammans. Mångsidiga kommunala avfallshanteringstjänster har genomförts för att gynna miljön och principerna för cirkulär ekonomi."

Kommuner som hör till samarbetsområdet för Sydvästra Finlands avfallshantering är: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Åbo och Nystad.

Avfallshanteringsprogrammet 2023-2028

Mer information:

avfallsservicesombud Satu Ojala, satu.ma.ojala@turku.fi, tfn 044 727 6827, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.