Innehållspublicerare

null Pargas stads verksamhet under coronatider
11.05.2021

PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER CORONATIDER

Kulturutrymmen och muséer

Utgående från rekommendationerna för den regionala styrgruppen för bekämpning av corona-viruset i Egentliga Finland gäller följande beslut tillsvidare:

 • Muséer och kulturutrymmen bör ordna verksamheten så att närkontakt mellan besökare kan undvikas. Regionförvaltningsverkets bestämmelser om offentliga tillställningar och sammankomster måste följas.

Biblioteket


Bibliotekens kundbetjäningstider är de samma som tidigare. Meröppna funktionen öppnas igen fr.o.m. 10.6 i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Vi rekommenderar snabba och korta besök. Du måste hålla avstånd, tvätta händerna och vi rekommenderar starkt att du bär munskydd. Vi följer med antalet besökare och kan vid behov begränsa tillträdet till biblioteket.

Vi rekommenderar att du reserverar material på www.blanka.fi eller kontaktar oss per e-post eller telefon. Du hittar våra senaste nyheter och alla öppettider på nätbiblioteket. 

Servicepunkten och områdeskontoren

Stadshusets Servicepunkt är öppen mån-ons kl. 9-16, tors kl. 9-17 och fre kl. 9-14
OBS! Servicepunkten är stängd 1-31.7.2021

Områdeskontoren är öppna enligt överenskommelse, tid kan bokas per telefon eller e-post.
Man kan kontakta alla servicerådgivarna per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. 

 • Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi
 • Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
 • Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.sirkia at pargas.fi
 • Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
 • Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi

Mera info HÄR.
 

Lunchrestaurangen Pratglad

i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: http://www.matglad.fi/lunch

Äldreomsorgen

De rehabiliterande dagverksamheterna Solgläntan och Seniorstugan inom stadens äldreomsorg tar emot högst så många kunder per dag att det sammanlagda antalet personer i samma utrymme inte överskrider 6 personer (10 personer under tiden 15.5-31.5.2021). De kunder som inte kan delta i verksamheten pga. corona restriktionerna, får i stället hemvård efter behov. 

Terapibassängen

Restriktioner för verksamheten gällande terapibassängen i Folkhälsanhuset. Endast fysioterapi och medicinsk rehabilitering är tillåten. Högst 6 personer får delta i gruppverksamhet gällande personer födda 2007 och äldre. Dessa restriktioner gäller t.o.m. 14.52021. Under tiden 15.5-31.5  får högst 10 personer delta i gruppverksamheten.

Socialcentralen

Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid. Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

 • Måndagar kl.13.15-14.00
 • Onsdagar - fredagar kl.9.30-10.00

Socialarbetare:
Kristina Nordström A – J, 040 488 5574
Karin Högnäs K – Q, 040 488 5576
Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, 040 488 5596
Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, 040 488 5997
Harri Keränen, missbruksvård, 044 358 5710

Socialhandledare:
Socialhandledarnas telefonrådgivning i akuta situationer fr.o.m 1.11.2020:

 • Måndagar kl 10-11 Sara Särkelä 040 488 5694, förmedlingskonto
 • Tisdagar   kl 13-14 Elin Grundström  040 488 5961
 • Torsdagar kl 10-11 Paula Kejo 040 488 6089
   

Familjeenheten

Socialarbetarna är bäst anträffbara måndag - fredag kl. 12.30-13.00
tel. 02 458 5700*, e-post: förnamn.efternamn(at)pargas.fi

Familjeenhetens kontaktuppgifter

Be om hjälp - knappen

Be om hjälp-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel för barnfamiljer. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Tryck på knappen - vi kontaktar dig inom en vardag!

Familjehuset Ankaret

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

Ifall ni har frågor eller ni vill diskutera, kan ni kontakta servicehandledaren för barnfamiljer, Maria Wallin, tfn 050 354 2600.

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)

Byggnadstillsynen

Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt

 • Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand.
 • Vi träffar dig gärna på byggplatsen.
 • Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
 • Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
 • Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret 040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
 • Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Pappersdokument kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
 • Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
 • För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

 • Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
 • Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit utomlands på senaste tiden.
 • Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
 • Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
 • Ritningarna får även vara i elektronisk form.

Vi använder ansiktsskydd, gör det du också!