Innehållspublicerare

null Förhandsröstningen i europaparlamentsvalet har börjat
29.05.2024

Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

Du kan förhandsrösta mellan 29.5–4.6.2024. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena. Valdagen är den 9.6.2024.

Förhandsröstningsställena och annan information om EU-valet i Pargas stad hittar du här: pargas.fi/sv/web/pargas/val

Mer information om valet hittas på vaalit.fi/sv