Innehållspublicerare

null Ungdomarnas röst hörs i utvecklingen av Centralparken!
28.05.2024

Ungdomarnas röst hörs i utvecklingen av Centralparken!

Teknik- och infra -enheten i Pargas stad investerar 50 000 euro i utvecklingen av Pargas Centralpark. Användningen av investeringspengarna planerades och genomförs tillsammans med Pargas ungdomar. Ungdomarna deltog i planeringen av parkens utveckling under våren 2024. Lokala ungdomar fick möjlighet att komma med idéer för utvecklingsområden genom en enkät, delta i workshops, utforska parken och slutligen rösta fram den vinnande idén. Nu är den vinnande idén för parkens utveckling framtagen.

Under våren 2024 riktades en enkät gentemot ungdomarna för att kartlägga deras önskemål och behov när det gäller utvecklingen av centralparken. Enkäten fick utmärkt respons med 289 svar och resultaten visade tydligt fem centrala teman, varav tre passade in i investeringen:

  1. Platser att umgås vid: Hela 76 % av ungdomarna önskade fler platser där de kan umgås och tillbringa tid med sina vänner.
  2. Idrottsplatser och aktiviteter: Ungdomarna uttryckte behovet av olika spel och aktivitetsmöjligheter.
  3. Trivsel och biologisk mångfald: Ungdomarna ville se mer vacker vegetation och grönområden i parken för att stärka områdets trivsel.

Dessa tre teman arbetades fram i workshops tillsammans med niondeklassister från Brava. Under workshopparna fick ungdomarna utifrån budgeten och sina egna önskemål skapa konkreta förslag för utvecklingen av Centralparken. Utifrån de idéer som framkom i workshopsen skapade en arbetsgrupp från Pargas stad åtta förslag, varpå ungdomsrådet valde sina tre favoriter för omröstning.

Av de tre idéerna röstades det på tisdagen den 21 maj fram en överlägsen vinnare: ett förslag som innehåller en grillplats, en linbana, två badmintonplaner, körsbärsträd och bänkar, samt en skyddad plats med grönt tak och bänkgrupp. Nästa steg är att begära detaljerade offerter för bygg- och utrustningsarbeten och göra beställningar och planen är att arbetet skall vara klart mot slutet av sommaren/början av hösten.

"Det har varit fantastiskt att se hur entusiastiskt ungdomarna har deltagit i projektet och framfört sina egna synpunkter och idéer," säger grönserviceplanerare Daniel Falck, "Ungdomarnas aktiva deltagande har gett ett värdefullt tillskott till processen och hjälpt oss att bättre förstå deras behov och önskemål."

"Arbetsgruppen har noggrant gått igenom alla steg av delaktighet med ungdomarna som en del av processen, och ungdomarna kommer att återigen delta på hösten för feedback," säger delaktighetsrådgivaren Anne Pelkonen.

Paraistens stads arbetsgrupp inkluderar grönserviceplanerare Daniel Falck, biträdande parkmästare Jenny Nyström och projektkoordinator Anne Pelkonen. Det har varit ett nära samarbete med lokala skolor och utbildningsinstitutioner som Aktiva, Optima, Brava och Axxell.

För mer information:
Daniel Falck
Grönserviceplanerare
daniel.falck@parainen.fi

Tillsammans skapar vi trivsammare och mer funktionella grönområden för alla stadens invånare!