Innehållspublicerare

null Blankabibliotekens e-tjänster fortsätter som vanligt  
26.04.2024

Kommunernas gemensamma e-bibliotek som tillhandahålls av Nationalbiblioteket i samarbete med de allmänna biblioteken öppnar 29.4. Cirka 70 % av kommunerna omfattas av den nya tjänsten.  Kimitoöns kommuns och Pargas stads gemensamma bibliotek Blanka går dock inte med i tjänsten, utan fortsätter erbjuda sina nuvarande e-tjänster.    

Det gemensamma e-biblioteket har planerats i flera år och även Blanka har deltagit i utvecklingen av den nya tjänsten, bland annat i gruppen som valt ut svenskspråkigt material. Till slut beslöt Blankabiblioteken att lämna sig utanför det första skedet av projektet.    

- Det som påverkade beslutet mest var det svenska språkets starka ställning i såväl Kimitoön som Pargas. När samlingspolitiken för det gemensamma e-biblioteket preciserats framkom det att anslutning till biblioteket skulle ha inneburit en betydlig försämring av utbudet på svenskspråkigt e-material. Det är inte heller en betydande skillnad i priset på tjänsterna, säger bibliotekschefen i Kimitoön Paula Puikko-Laakso.   

Siffrorna stöder beslutet: Målet för samlingen i det gemensamma e-biblioteket är under det första året 15 000 titlar, varav ca 7 % utgörs av svenskspråkig litteratur. Målet för e-tidningar är 80 i huvudsak finskspråkiga titlar. För tillfället erbjuder Blankabiblioteken genom e-tjänster sina kunder en samling på över 120 000 e-böcker och utbudet av e-tidningar omfattar ca 7 000 titlar på 60 språk. Den stora skillnaden i omfattningen av samlingarna förklaras med olika licenser i avtalen.  

- Även lagen om allmänna bibliotek förpliktar att beakta de lokala språkgruppernas behov. Det gemensamma e-biblioteket är i och för sig ett fint projekt och vi följer dess utveckling med intresse, men som grund för införskaffandet av material har man använt den nationella språkfördelningen, vilket inte motsvarar sammansättningen och behoven av kundkretsen i Pargas och Kimitoön. Utöver detta är det fortfarande osäkert hurdana låneköerna i det gemensamma e-biblioteket kommer att vara, medan det inte just bildas köer i användningen av Blankabibliotekens nuvarande e-material, berättar bibliotekschefen i Pargas Tapani Häkkinen.    

- Såklart hade vi velat vara med bland de första, men vi följer nu i lugn och ro med vilken form det gemensamma e-biblioteket tar. Ifall tjänsten utvecklas på ett positivt sätt från vår synvinkel, kan vi naturligtvis ansluta oss till den i framtiden, säger Puikko-Laakso.    

- Blankabiblioteken har för tillfället ett omfattande e-material som kompletteras fortgående. Vi strävar även i fortsättningen efter att bedöma situationen och erbjuda kunderna på biblioteken i Pargas och Kimitoön en så högklassig servicehelhet som möjligt, tillägger Häkkinen.  

Blankabibliotekens e-material omfattar e- och ljudbokstjänsterna Biblio och Ellibs, e-tidningar i Press Reader och tjänsterna för konstmusik Naxos Music Library och Video Library. Utöver dessa togs från början av april i bruk en ny streamingtjänst för filmer, Cineast. Man kan bekanta sig med utbudet på nätbiblioteket blanka.fi.