Innehållspublicerare

null Kesko Abp:s och Pargas stads gemensamma planprojekt inleds
21.03.2024

Detaljplaneringen av ett nytt affärskvarter med näromgivning i Pargas inleds på Vapparvägen 4. Målet med ändringen av detaljplan är att utveckla ett stadsbildsmässigt högklassigt centrumkvarter där byggande av en dagligvarubutik, lokaler för andra företag och tjänster samt utrymme för mångformigt boende möjliggörs. Pargas stad upprättar planen i samarbete med Kesko Abp. Kesko Abp:s mål är att bygga en dagligvarubutik, K-Supermarket, som när den färdigställs ersätter nuvarande K-Supermarket Reimari.

I planområdet görs under våren terrängmätningar och grundundersökningar som utnyttjas i planeringen och genomgången av alternativ.

Programmet för deltagande och bedömning i anslutning till planläggningen har publicerats på stadens webbplats: Planer till påseende - Pargas

Följande etapp i arbetet är att upprätta ett planutkast med målet att framlägga det offentligt på sommaren.