Innehållspublicerare

null Inspirerande möjlighet: Staden söker ny riktning för Tennbys odlingslotter
15.03.2024

Den sista arrendeperioden för odlingslotterna i Tennby börjar 1.5.2024. Staden har inte tillräckliga resurser för att upprätthålla och underhålla odlingslotterna i nuvarande form. Staden söker ett nytt alternativ och ifall det grundas en förening som kunde driva verksamheten, samarbetar staden gärna med föreningen.

 

Anmälningar till tf. parkmästaren,

Jenny Nyström

jenny.nystrom@pargas.fi