Innehållspublicerare

null Skärgårdens ringvägar får efterlängtad säsongsförlängning
18.03.2024

Behovet av att förlänga säsongerna för Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen samt skapa nya tillväxtmöjligheter för skärgårdsturismen har länge varit ett återkommande diskussionstema i skärgården. Nu har NTM-centralen i Egentliga Finland beslutat att förlänga trafiken för färjeförbindelserna för detta år med en vecka, så att ringvägarna kan köras runt i sin helhet från och med den 10 maj till den 8 september 2024. Detta förbättrar möjligheterna att uppleva det vidsträckta skärgårdsområdet i sin helhet då när det är färre besökare i området och det finns mer ledig kapacitet till exempel hos inkvarteringsföretagen.

 

Allt fler arbetsplatser och tjänster i skärgården är beroende av turister. Det är av yttersta vikt för skärgården och för företag och invånare längs rutten att förlänga sommarsäsongen samt att hålla öppet och erbjuda tjänster under andra säsonger.

 

Totalt cirka 50 000 personer åker årligen runt skärgårdens ringvägar. Färjeförbindelserna, som möjliggör att åka runt ringvägarna i sin helhet, är MS Antonia mellan Houtskär och Iniö samt MS Östern mellan Nagu och Rimito.

 

"Med en veckolång säsongsförlängning utreds nu om det finns entusiastiska användare av rutten även i september. Passagerarantal kommer att uppföljas och beslut om eventuell fortsatt förlängning av säsongen kommer att fattas efter trafikperioden", beskriver projektchef Ilmari Viljanen från NTM-centralen i Egentliga Finland.

 

"Skärgården är öppen 365 dagar om året, och allt fler inser att till exempel hösten är en fantastisk och unik tid i skärgården utöver sommaren", sammanfattar Benjamin Donner, turismchef i skärgårdsstaden Pargas. "Det faktum att man inte året runt kan resa runt ringvägarna i sin helhet begränsar samtidigt antalet besökare avsevärt. NTM-centralens strama budget har begränsat möjligheten att ordentligt satsa på en längre säsong, och det faktum att pengar nu har allokerats till detta är långsiktigt viktigt för skärgården. Förlängning av säsongen är viktigt för regionens ekonomiska välbefinnande, och redan en extra vecka ger många företag och tjänster möjlighet att förlänga sina öppettider, och en långsiktig säsongsförlängning samt nya turistsäsonger skapar arbetstillfällen och hämtar inkomster till området."

 

Ägaren till Hotel Stallbacken i Nagu, Mikael Granqvist, är glad över att höra om säsongsförlängningen. "En längre öppettid för ringvägarna är en grundförutsättning för att vi ska kunna skapa tillväxt i området genom internationella grupper och resebyråer. Speciellt hösten är viktig i detta avseende."

 

Tips för att resa i skärgården finns på Visit Pargas-webbplats visitpargas.fi och via responskanalen hos Trafikens kundservice.