Innehållspublicerare

null Förhandsinformation! Informations- och diskussionsmöte för alla intresserade om den nya bygglagen och vad den betyder för kommunen
29.02.2024

Tisdagen 16.4 kl. 13–16 i Pargas stadshus, Strandvägen 28, fullmäktigesalen Bryggan

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och detta innebär ändringar för hela byggbranschen. Ansvaret av den som huvudsakligen genomför ett byggprojekt har preciserats, gränserna för tillståndsplikt har ändrats, lov- och tillståndsformer har ändrats, bestämmelser för renoveringar har preciserats och det blir också ändringar som gäller digitalisering och byggnaders koldioxidsnålhet. Stadens byggnadsordning och förvaltningsstadga kommer att behöva uppdateras på grund av lagändringen.


Informations- och diskussionsmötet är avsett för alla yrkespersoner i branschen, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt övriga intresserade. Lagändringen gäller alla fastighetsägare. Föreläsare är vicehäradshövding Lauri Jääskeläinen.

Anmäl dig till tillfället via e-post HÄR (byggnadstillsyn@pargas.fisenast fredagen den 12.04.2024.

Möjlighet att delta på distans.