Innehållspublicerare

null Pargas stad inför en ny webbtjänst – framöver kommer alla stadens företag med sina verksamhetsområden att finnas på en enda plattform
05.09.2023

Pargas stad lanserar en ny webbplats som gör det enklare för invånare och besökare att söka och hitta information om företag som verkar i staden. Den nya webbplatsen, https://parainen.yrityshakemistot.fi/sv ,  fungerar som ett utmärkt stöd för företag och konsumenter som söker pålitlig och aktuell information om företag på Pargas stads område.

På webbplatsen som underhålls av Pargas stad kan du bland annat:

- Utforska lokala företags tjänsteutbud

- Söka efter företag enligt område

- Söka efter företagsuppgifter och produkter

- Titta på statistik om företag i stadens område

Denna nya webbtjänst erbjuder omfattande information för både lokala företag och konsumenter samtidigt som den främjar tillgängligheten av lokal information. I Pargas stads strategi betonas samarbetet mellan företagen och staden, och målet är att tillsammans skapa sätt att dra nytta av regional kompetens och nätverk på många sätt. Denna nya webbtjänst representerar också ett steg i att öka tillgängligheten av information, stärka gemenskapen och genomföra stadens strategi.

Du kan bekanta dig med den nya webbtjänsten på följande adress: https://parainen.yrityshakemistot.fi/sv