Innehållspublicerare

null Det senaste numret av Pargas stads informationstidning Nytt har publicerats idag!
08.06.2023

I den senaste Nytt-tidningen kan du läsa om HSR rf:s servicefartyg M/S Roopes hjälp med att hålla skärgården ren, Glampingverksamheten i Nagu, Skärgårdens delikatessen, Nagupellet sommarteater och mycket mer! Tidningen innehåller också actuellt information och regionala evenemang.

Nytt är Pargas stads informationstidning till stadens invånare. Det primära syftet med Nytt är att sprida information om aktuella frågor i stadsområdet, samt att främja lokala aktörer och regional kompetens. Tidningen ges ut fem gånger i året och delas ut med Pargas Kungörelser. Nytt delas ut gratis också på Servicepunkten i stadshuset, områdeskontoren och biblioteken.

Den elektroniska upplagan av den senaste Nytt-tidningen hittas här. 

Alla tidigare Nytt-tidningar hittas här.