Innehållspublicerare

null Riksdagsvalet 2023 i Pargas stad
16.03.2023

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 2 april 2023. Förhandsröstningsperioden är 22-28.3.2023.

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i landet eller utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet.


RÖSTNING PÅ VALDAGEN 2.4.2023

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

Röstningsområde     Röstningsställe på valdagen Besöksadress
1. Pargas Malms skola  Parsbyvägen 12, Pargas
2. Nagu Kommunalstugan             Kyrkvallen 2, Nagu
3. Korpo Kommunalgården             Korpovägen 124, Korpo
4. Houtskär Vesterlid             Näsbyvägen 188, Houtskär
5. Iniö  Snäckan                 Degernäs 28, Iniö

 

FÖRHANDSRÖSTNING 22-28.3.2023

Pargas stads allmänna förhandsröstningsställen och deras öppethållningstider:

Stadshuset i Pargas, stadsfullmäktigesalen Bryggan, Strandvägen 28, Pargas
vardagar                    kl. 09.00–18.00
lördag och söndag    kl. 10.00–14.00

Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu
Stabshuset, Gluggen, Handelsmansvägen 1, Korpo
Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, Houtskär
Snäckan, Degernäs 28, Iniö
vardagar        kl. 09.00–16.00
lördag            kl. 10.00–13.00

Norrskata skola, Houtsala, Norrskata
23.3.2023        kl. 09.00–14.00

Ljungheda, Houtskärsvägen 1985, Mossala
23.3.2023        kl. 09.00–16.00

Förbindelsebåt m/s Kokkomaa 22.3.2023  
kl. 13.15-13.30        Själö
kl. 14.20-14.35        Innamo
kl. 14.55-15.10        Järvsor
kl. 15.30-15.45        Maskinnamo
kl. 16.05-16.20        Åvensor

Förbindelsebåt m/s Falkö 22.3.2023      
kl. 09.55-10.00        Gullkrona
kl. 10.20-10.25        Stenskär
kl. 10.50-10.55        Brännskär
kl. 12.25-12.30        Träskholm
kl. 12.50-12.55        Björkö
kl. 13.25-13.30        Trunsö
kl. 14.25-14.45        Borstö
kl. 15.20-15.25        Lökholm     
kl. 18.55-19.00        Peno
kl. 19.05-19.10        Pensar

Förbindelsebåt m/s Cheri 24.3.2023      
kl. 13.40-13.45        Ängsö
kl. 14.15-14.20        Berghamn
kl. 14.35-14.40        Hummelholm

Förbindelsebåt m/s Baldur 27.3.2023      
kl. 13.00-13.30        Utö
kl. 14.30-14.40        Jurmo
kl. 15.45-15.50        Aspö
kl. 16.20-16.25        Nötö

OBS Tidtabellerna kan ändras p g a väderförhållanden och rutterna kan trafikeras med andra båtar eller farkoster.


HEMMARÖSTNING

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 21 mars kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen under adressen Centralvalnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per telefon Petra Öhman, tfn 040 488 6021. Anmälningsblankett kan beställas på ovannämnda telefonnummer eller fås från stadshusets infodisk eller från områdeskontoren.


ENLIGT VALLAGEN ÄR VÄLJAREN SKYLDIG ATT STYRKA SIN IDENTITET FÖR VALFUNKTIONÄREN

Ta därför med dig identitetsbevis då du ska rösta. Den som saknar giltigt id-bevis kan hämta ett avgiftsfritt temporärt id-kort hos polisen (två passfoton behövs).

Mera information om riksdagsvalet finns på justitieministeriets nätsida www.vaalit.fi

Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021
 

Kandidaterna i Egentliga Finlands valkrets