Innehållspublicerare

null Planerna finns nu i Pargas stads karttjänst!
20.01.2023

Planerna finns nu i Pargas stads karttjänst! 

Det går nu att hitta vilka planer som gäller för vilka områden här i Pargas stads karttjänst.

- Varje område innehåller en planekarta och teckenförklaring.

- Under ”Lager” – ”Planläggning” – ”Planeområden” hittas materialet.

- Där kan man aktivera både ”Detaljplaner” och ”Stranddetaljplaner och generalplaner”.

- Genom att klicka på områdena på kartan får man upp länken till planerna:

Funktionen är ännu i beta-stadiet.

Vid tolkning av planerna hjälper Pargas stads byggnadstillsyn.

Tips: Uppe i högra hörnet går det att byta språket på karttjänsten.