Innehållspublicerare

null Inbjudan till ett allmänt informationsmöte 11.1.2023 om planerna för en gång- och cykelled mellan Ernholmsvägen och Prostvik
10.01.2023

NTM-centralen i Egentliga Finland utarbetar en vägplan för att förbättra landsväg 180 med en gång- och cykelled mellan Ernholmsvägen – Prostvik i Nagu.

Landsväg 180 (Skärgårdsvägen) förbättras genom att anlägga en gång- och cykelled mellan Ernholmsvägen och Prostvik. Gång- och cykelleden som anläggs är 3,0 m bred och placeras norr om vägen.

En offentlig tillställning ordnas på Framnäs ungdomslokal, Framnäsvägen 4 i Nagu.
Under den offentliga tillställningen kan man bekanta sig med planutkasten och framföra åsikter om dem.

Det är möjligt att bekanta sig med materialet som presenteras på förhand på internetsidan https://www.suunnitelma.info/mt180_jkpp_Nauvo/

Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Välkommen!