Innehållspublicerare

null Sommarjobb och sommarjobbsedel i Pargas stad 2023
25.01.2023

Sommarjobb

Pargas stad ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 
Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2005-2007 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande.

Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt via Kuntarekry.fi, jobbnyckel 491411, under tiden 25.1-28.2.2023.
 

Sommarjobbsedel

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 300 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2005-2007 till sommarjobb för minst två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Sommarjobbsedlar kan sökas elektroniskt via Kuntarekry.fi, jobbnyckel 491467, under tiden 25.1-28.2.2023.


Om du har frågor kontakta Ungdomsverkstaden Aktiva
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Strandvägen 32, 21600 Pargas