Innehållspublicerare

null Stadsdirektörens nyårstal / Kaupunginjohtajan uudenvuodenpuhe
01.01.2023

BÄSTA PARGASBOR - HYVÄT PARAISLAISET

Om en stund möter vi ett nytt år, oskrivet och hoppfullt. Men klockorna ringer inte bara för något nytt utan också för det år som just har passerat. Ett år med många minnen att ta tillvara.

Olemme eläneet varsin poikkeuksellisen, jopa historiallisen vuoden. Merkittävän osan juuri niistä asioista jotka ovat tehneet tästä vuodesta poikkeuksellisen toivoisimme että voisimme jättää taaksemme. Yhtä lailla on asioita joiden haluamme jatkuvan ja voimistuvan.

Haluaisimme varmaankin tässä vaiheessa jättää taaksemme ja unohtaa pienen koronaviruksen. Olemme läpikäyneet pitkän pandemian, joka muuttui epidemiaksi joka muuttui endemiaksi. Joudumme näillä näkymin elämään viruksen kanssa tulevaisuudessakin vaikka siitä ei enää kovin paljon puhutakaan, se on jotenkin muuttunut osaksi meidän normaalia elämäämme. Tiden med coronaviruset har i alla fall påverkat vårt samhälle på många sätt: Direkt genom undantagsförhållanden, munskydd och desinfektionsmedel, specialarrangemang och möten. Indirekt har vår syn på jobb, skolgång, fritid, arbete och t.om boende kommit att ändras och många har blivit ännu mer platsoberoende. När vi nu ser i backspegeln är det mycket som ändrat och samtidigt kan vi vara rätt så nöjda: Vår vård, våra beslutssystem, våra invånare har varit resilienta och vi har överlag klarat oss mycket bra genom de utmaningar pandemin fört med sig.

Vinterns mörker ackompanjeras det här året av det kompakta mörker som råder då Ukrainas folk utsätts för fruktansvärda prövningar. Nyheterna från Ukraina pulserar ut i vågor till hela den fria världen och når ut till våra telefoner, ipads och tidningar. Mänsklighetens värsta och bästa sidor stiger fram på arenan och jag tror att vi alla skulle vilja se ett slut på kriget i Ukraina.

Venäjä horjuttaa rauhaa Euroopassa tavalla jota emme ole nähneet sitten toisen maailmansodan. Sota jyllää Euroopassa jatkuvalla voimalla ja koskettaa meitä monella tavalla. Positiivista on miten urheasti Ukraina puolustaa maataan ja positiivista on miten Eurooppa ja länsimaailma ovat yhdentyneet tukiessaan Ukrainaa. Sivistykseen perustuvat demokratiamme ovat vastustuskykyisiä ja kestäviä ja toivomme että sodan kauhut loppuisivat tai edes vähenisivät tulevan vuoden aikana.

Vi behöver oberoende vara beredda att få leva med ett instabilt grannland mycket läng: vi måste vara beredda att ta emot fler hjälpbehövande och vi måste vara beredda att stöda Ukraina i återuppbyggnaden av landet då den tiden är. Pargas har välkomnat människor i nöd som flytt Ukraina och visat ett stort hjärta och jag vill rikta ett stort tack till alla som gjort det möjligt.

Klockorna ringer idag också för vårdreformen. Kl 24:00 i natt övergår nästan 400 av stadens personal, fastigheter, inventarier och hundratals avtal till Välfärdsområdet. Mycket har hänt och händer i kulisserna under 1,5 års tid och bara överlåtelsen som nu sker har krävt en omfattande förberedelse. Århundrades förvaltningsreform innebär att vi i staden mister dem som jobbar inom social- och hälsovård som kollegor. Det är inte vårt val men det är ett faktum och vi har nu ett ansvar att göra det så bra som möjligt. Den femte vårdreformen är nu den som slutligen blir av och det är kraften av demokratiska beslut som skiljer oss åt. För våra invånare innebär reformen inga snabba förändringar, det mesta kommer fungera precis som förut.

Vi gör oberoende ett värdefullt arbete i vår stad nu och framöver: Vi är med våra invånare i livets olika skeden; vi går bredvid, vi stöder och möjliggör, vi ger plattformer och arenor, vi lyssnar och reparerar, vi konsulterar, fostrar, planerar, vårdar, förvaltar, städar, tröstar, bygger och bildar. Under svåra tider i livet skapar vi trygghet och omsorg, under andra tider och i andra sammanhang någonting annat av värde. Allt det här positiva vi var dag gör i våra arbeten överskuggar mycket av det negativa som vi nu har omkring oss och som vi också på något sätt berörs av.

Monella tavalla Paraisille kuuluu tänään hyvää: Talous on hyvällä pohjalla ja tasapainossa, olemme jo kauan ja ennakoivasti tehneet merkittäviä tulevaisuuden investointeja, meillä on uusi strategia ja olemme uudistaneet kaupungin organisaation. Rakennamme uutta koulukeskusta ja Paraisten väylää uusitaan ja suunnitellaan. Pöhinää ja kehitystä on ja tähtäämme selkeään kasvuun niin asukasmäärässä kuin yritysten määrässä. Paraisilla tehdään nyt laajalla rintamalla paljon työtä niin vetovoiman, hyvinvoinnin kuin kestävän kehityksen kanssa. Tätä työtä tehdään ja tullaan tekemään yhdessä yrittäjien, yhdistysten, asukkaiden, henkilöstön, valtuutettujen ja eri sidosryhmien kanssa.

Jag fick idag en snabb fråga från lokaltidningen vilka tre nyårslöften jag skulle vilja ge inför nästa år åt stadens invånare.

1. Mitt första nyårslöfte är att vi gör allt för en smidig övergång för att samarbetet med välfärdsområdet skall ske smidigt och bra och för att vi invånare skall märka så litet som möjligt. Vi kommer att jobba för att bibehålla och utveckla en bra service inom vård och omsorg också i framtiden, även om det slutliga ansvaret framöver ligger på välfärdsområdet. Teemme jatkossakin kaupungissa työtä asukkaidemme hyvinvoinnin puolesta. Tämä työ jatkuu nyt yhdessä uuden hyvinvointialueen kanssa

2. Mitt andra löfte är att vi kommer att jobba intensivt och synligt med livskraft och att vi synliggör det positiva som händer i Pargas. Jag hoppas att vi får hjälp av alla er, vi är alla ambassadörer för vår stad och kan var och en på våra sätt och i våra sammanhang bidra till en en positiv atmosfär och livskraft i vår egen stad. Det finns många konkreta glädjeämnen.

3. Mitt tredje löfte är att vi kommer att jobba med de frågor vårt fullmäktige lyft fram vilket innebär att vi jobbar med hur vi kan bli mer hållbara i vår stad, hur vi kan arbeta för ett bättre välmående, hur vi kan bli ännu mer attraktiva som stad och hur vi tillsammans kan jobba mer kring allt det här.

4. Neljäs ja viimeinen uudenvuodenlupaus onkin sitten henkilökohtaisempi. Lupaan paremmin tasapainottaa omaa elämääni niin että vietän enemmän aikaa rakkaan perheeni kanssa. Tasapaino on avainsana ja toivon että myös teillä on mahdollisuus ensi vuonna viettää enemmän aikaa teille rakkaiden ja tärkeiden ihmisten kanssa.

Näihin sanoihin ja näihin tunnelmin haluan lopettaa ja toivottaa kaikille Hyvää Uuutta Vuotta 2023. Med dessa ord önskar jag er alla ett Gott Nytt år 2023.

/Patrik Nygrén