Innehållspublicerare

null Info om Industrigatans led för fotgängare och cyklister
15.12.2022

Arbetet med att bygga Industrigatans led för fotgängare och cyklister har startat. Markarbetena skall vara färdiga senast 31.5.2023.

Som jordbyggnadsentreprenör fungerar Maisemarakennus Viitanen Oy.