Innehållspublicerare

null Julklappspengar till vägar, broar, rondeller och skärgårdshavet!
13.12.2022

Idag blev det klart att det beviljas så kallade julklappspengar till flera olika vägförbättringsprojekt på Kimitoön och i Pargas. Pargas stadsfullmäktiges ordförande Sandra Bergqvist är mycket nöjd med förhandlingsresultatet.

– Finnuddsvägen på Kimitoön beviljas nu 110 000 euro för ny asfalt. Vägen är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Utan SFP:s initiativ till julklappspengar för det här ändamålet skulle vägavsnittet helt blivit utan finansiering nu. Med den här potten kan man inleda asfalteringsarbetet, säger Bergqvist. 

Cykelvägen mellan Prostvik och Nagu centrum beviljas 800 000 euro.

– Det här var ett projekt som alla regeringspartier bidrog till. Ifjol beviljades planeringspengar på SFP:s initiativ och nu är jag glad över att cykelvägen fördes fram som en gemensam prioritering. Varje sommar ser vi farliga situationer längs den livligt trafikerade skärgårdens ringväg. Cykelvägen är ytterst viktig för att öka trafiksäkerheten och främja cykelturismens attraktivitet, säger Bergqvist.

Ett annat vägförbättringsprojekt som är väsentligt med tanke på trafiksäkerheten är planeringspengarna på 250 000 euro som nu beviljas för rondellen och bron på Skärgårdsvägen vid Pargas centrum, vid den så kallade Reimari-korsningen. Samtidigt som en ny rondell planeras så planerar man även bron som går över sundet. 

– Planeringen av en rondell till Reimari-korsningen är viktig med tanke på trafikens smidighet. Trafiken stockar ofta till i den här korsningen, speciellt vid rusningstider. Med tanke på andra satsningar, så som Havis-projektet i Pargas, är det bra att rondellen redan nu kan planeras. Eftersom rondellen kommer så nära bron över sundet så är det också logiskt att sätta planeringen av bron med i samma projekt, säger Bergqvist. 

För att förbättra Skärgårdshavets tillstånd beviljas 150 000 euro. Skärgårdshavet är Finlands enda återstående hot spot område på listan som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller. En av många åtgärder för att få området struket från listan är jordbrukets färdplan för Skärgårdshavets avrinningsområde. Färdplanen anger åtgärder som är betydande för vattenskyddet och julklappspengarna som nu beviljas går till att försnabba dessa åtgärder. 

– Syftet är att identifiera de effektivaste åtgärderna i samförstånd med jordbrukarna på avrinningsområdet. Att förbättra Skärgårdshavets välmående är i allas intresse men det är viktigt att åtgärderna planeras med input från dem som ska anpassa sin verksamhet, säger Bergqvist.
Bergqvist gläder sig även över byggpengarna på 700 000 euro som beviljas för byggandet av en rondell i Sagu. Ifjol beviljades planeringspengar och nu kan förverkligandet inledas. Också Finlands Yrkesfiskarförbund beviljades 100 000 euro.

Riksdagens finansutskott godkände idag sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Tilläggsinformation:
Pargas fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist, 040 534 1108