Innehållspublicerare

null Pargas stadsstyrelse valde nya sektorchefer
25.10.2022

 Sektorn för fostran och utbildning: Politices magister Ulrika Lundberg
Sektorn för förvaltning och stödtjänster: Politices magister Hanna-Maria Grandell
Sektorn för livskraft: Teologie doktor Maria Leppäkari
 
Sektorcheferna för Pargas stads nya organisation valdes igår 24.10 under stadsstyrelsens möte. Det är frågan om tre nya sektorchefer som ska leda sektorerna i den nya organisationen som träder i kraft 1.1.2023: sektorn för fostran och utbildning, sektorn för förvaltning och stödtjänster och sektorn för livskraft och välmående.

Sektorcheferna för fostran och utbildning samt för förvaltning och stödtjänster valdes internt mellan de nuvarande avdelnings- och sektorcheferna efter att de haft möjligheten att meddela sitt intresse.

Ulrika Lundberg är den nuvarande utbildningschefen för den svenskspråkiga utbildningen i Pargas. Lundberg har en lång karriär inom Pargas stad och har jobbat med olika uppgifter inom bildningssektorn, senast som avdelningschef för bildningsavdelningen. Lundberg har också studerat pedagogik och har lärarbehörighet.

Hanna-Maria Grandell har fungerat som förvaltningschef i Pargas från oktober 2021. Tidigare har Grandell bl.a. fungerat som förvaltningschef bl.a. i Lojo, Kittilä, Vichtis, Halikko och Ruovesi. Hon har också fungerat som kommundirektör i Sammatti.

Maria Leppäkari är teologie doktor med en stark ledarskapsbakgrund samt med mångsidig erfarenhet av utvecklings- och forskningsarbete. Senast har Leppäkari arbetat i Jerusalem som direktör för Svenska teologiska institutet.

Livskraftschefens huvuduppgift är att utveckla stadens livskraft och öka delaktigheten hos företagare, invånare och föreningar. 18 personer sökte tjänsten som livskraftschef i den externa rekryteringen.