Innehållspublicerare

null Pargas hälsostation informerar
21.10.2022

Läget vid Pargas hälsostation har stabiliserats och hälsostationen återgår till normala öppethållningstider fr.o.m. 24.10.22.

*******

20.9.22 𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 ℎ𝑎̈𝑙𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑔𝑟𝑎̈𝑛𝑠𝑎𝑟 𝑜̈𝑝𝑝𝑒𝑡ℎ𝑎̊𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑝𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡.