Innehållspublicerare

null Säsongsinfluensavaccinationer i Pargas 2022-2023, samtidig möjlighet att få boosterdos av coronavaccin
10.10.2022

Vaccinationerna ges i första hand utan tidsbokning enligt nedan nämnda datum. En del vaccinationstider sätts också ut under november månad som webtider, kan bokas via e-tjänster www.pargas.fi 

Använd ansiktsmask när du kommer för vaccination, tack!   

Barn vaccineras vid barnrådgivningen, skolbarnen i skolhälsovården och gravida i mödrarådgivningen. 

Målgrupper för influensavaccin (VaxigripTetra, för barn FluenzTetra):     

  • Barn i åldern 6 mån – 6år
  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
  • Närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
  • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
  • Personer som inleder militärtjänstgöring 

Målgrupper för boosterdos av coronavaccin (variantvaccin Comirnaty); 

  • 65 år fyllda personer
  • 18 år fyllda personer som hör till riskgrupp
  • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist

Obs! En boosterdos kan ges när minst tre månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom. 


PARGAS HÄLSOSTATION
Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:
Läkarmottagningen, Vapparvägen 15: 
Ti 8.11 kl. 16.15 – 20
To 10.11 kl. 16.15 – 20
Ons 16.11 kl. 16.15 – 20 

Förfrågningar:
Tel.  040 488 5504 må och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11 
Tel.  (02) 454 5200 vardagar kl. 9 – 13 

Plats för vaccination av barn i åldern 6 månader - 6 år samt barn som tillhör riskgrupp:
Pargas barnrådgivning, Vapparvägen 15 
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

Plats för vaccination av gravida:
Pargas mödrarådgivning, Vapparvägen 15 
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12 


Skärgårdens hälsostationers öppna mottagningar: 

NAGU HÄLSOSTATION 
To 10.11 kl. 13 – 17
Ti 15.11 kl. 13 – 17

KORPO HÄLSOSTATION    
Ons 9.11 kl. 10 – 12
Må 14.11 kl. 14 – 16
To 17.11 kl. 15 – 17 

HOUTSKÄR HÄLSOSTATION
To 3.11 kl. 14 – 16
To 10.11 kl. 14 – 16 

INIÖ HÄLSOSTATION
Ons 16.11 kl. 15 – 17
Ons 23.11 kl. 10 – 12