Innehållspublicerare

null Pargas hälsostation - viktig information!
20.09.2022

Den utmanande situationen på Pargas hälsostation fortsätter på grund av personalbrist.

Öppethållningstiden begränsas på eftermiddagen så att från kl. 15.30 styrs patienterna att kontakta hälsostationen följande vardag eller vid brådskande fall till Åucs Akuten. Ändringen träder i kraft ti 20.9. och pågår tillsvidare.