Innehållspublicerare

null Pargas stad deltar i den regionala beredskapsövningen AURORA22
20.09.2022

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ordnar en lagstadgad regional beredskapsövning i Egentliga Finland den 21–22 september 2022. Temat för AURORA22-övningen är beredskapen i kommunerna i Egentliga Finland. Övningen pågår i två dagar. Pargas stads ledningsgrupp deltar i beredskapsövningen.

Regionförvaltningsverket ordnar regelbundet beredskapsövningar för representanter för kommuner, räddningsverk och övriga myndigheter i regionen. Det främsta syftet är att kommuner och myndigheter övar i att fungera i allvarliga störningssituationer. Temat för övningen är befolkningsskyddet.

Kommunerna får en fiktiv beskrivning av utgångsläget för störningssituationen och utgående från den bedömer de läget och sin egen funktionsförmåga och planerar samarbetsarrangemang. Övningen syns inte utåt. Kommunerna övar i sina egna utrymmen under hela övningen.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kommunerna-i-egentliga-finland-deltar-i-en-regional-beredskapsovning-nasta-vecka?publisherId=69818103&releaseId=69951056&lang=sv