Social- och hälsovårdsnämnden för perioden 2017-2021

Social- och hälsovårdsnämnden för perioden 2017-2021

Ordinarie Ersättare
Merja Fredriksson (ordförande) Paola Fraboni
Kaj-Johan Karlsson Christian Andersson
Johanna Tengström Lotta Söderlund
Conny Granqvist Rune Franzén
Fredrika Sihvonen Anne Eriksson
Kasper Kronberg Svante Karlsson
Mika Wallin (vice ordförande) Egon Nordström
Tapani Niemi Lotta Laaksonen
Mikaela Luoma Tiina Johansson
Kyösti Kurvinen Roger Henriksson
Hanna Järvinen Eeva Bergman

 

Social- och hälsovårdsnämndens sammanträdesschema 2020

13.2, 12.3, 8.4, 11.6, 25.8, 24.9, 22.10, 10.12

Det justerade protokollet med bifogad anvisning om omprövning och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna torsdagen påföljande vecka efter sammanträdet.