Skyttala museum

Skyttala museum

Skyttala museum grundades år 1956 på initiativ av hembygdsaktivisten Walter Johansson. Museet är beläget cirka 6 kilometer från Pargas centrum och ligger på sin ursprungliga plats i ett kulturlandskap som fortfarande odlas. Skyttala hemman omnämns i källorna redan på 1500-talet. Till museet hör den gamla mangårdsbyggnaden från sekelskiftet 1700-1800, lillstugan som fungerade som sytningsstuga, spannmålsboden från 1700-talet samt rian som är komplett med bevarad ugn och torkstänger. På museiområdet står också en väderkvarn. Interiören i huvudbyggnaden visar hur man bodde och levde på en gård i Pargas under 1800-talet. I lillstugan finns utrymmen för mindre tillfälliga utställningar.

Stängt tills vidare

Adress och kontakt

  • Skyttalavägen, 21600 Pargas
  • Tfn: 02 458 1452 eller 050 596 2112

Hemsida