Skolmat

Skolmat

Skolmåltiderna utgör en central del av matfostran och välbefinnandet i skolan. Skolmåltiden ska vara mångsidig, hälsosam, en fröjd för ögat och en trevlig samvaro. 

I Pargas är leverantören av skolmåltidstjänster Kaarea Oy.

En viktig del av arbetet med utveckling av skolmåltiderna är en arbetsgrupp med representanter för den grundläggande utbildningen, Kaarea Oy och skolförvaltningen.

Arbetsgruppen vill även vara med och påverka planeringen av matsedlar för skolorna, valet av livsmedelsleverantörer och skolmatsalarnas visuella uttryck samt stärka elevernas delaktighet.