Skärgårdsnämnden

Skärgårdsnämnden för perioden 2023-2025

 

Ordinarie Ersättare
Christer Friis (ordförande, SFP) Fabian Karlgren (SFP)
Maija Elenius (vice ordförande, Saml.) Aaro Söderlund (Saml.)
Johan Hermansson (SFP) Andreas Johansson (SFP)
Mirella Uddström (SFP) Johanna Tengström (SFP)
Linda Lindberg (SFP) Denina Björklund (SFP)
Laura Wickström (SFP) Merja Fredriksson (SFP)
Jan-Erik Karlsson (SFP) Mikael Aalto (SFP)
Håkan Westergård (KD) Pia Westergård (KD)
Leena Lähde(Gröna) Karl Åkerman (Gröna)
Roger Henriksson (SDP) Tiina Johansson (SDP)
Nina Söderlund (VF) Ilkka Laurell (SF)

(Stadsfullmäktige 12.12.2022 § 179, 24.4.2023 § 19, 29.5.2023 § 54, 25.9.2023 § 67)