Motion för seniorer

Motion för seniorer

Medborgarinstitutet Kombi har ett mångsidigt utbud av kurser kring hälsa och välbefinnande.

Du kan bekanta dig med Kombis utbud på deras egna sidor.