Peukaloinen

Peukaloisen perhepäiväkotiBarnen gungar.

Det finskpråkiga Peukaloisen perhepäiväkoti är ett av de fyra familjedaghemmen i Tennby. 

Kontaktupppgifter

Tummelvägen 2 A, 21600 Pargas
12 platser

Familjedagvårdsledare
Ann-Christin Nordström,
ann-christin.nordstrom(at) pargas.fi
tfn 040 488 5840