PARGAS FINBY

PARGAS FINBY

Finby stadsdel ligger i Pargas, väster om stadens centrum. Den lediga tomten ligger mitt i ett trivsamt egnahemsområde. Kommunalteknik är utbyggd i området.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Finby -5-1 1 624m² 20 000€ 12,31€ 1 000€

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724