Länkstig

Nämnden för fostran och utbildnings svenskspråkiga sektion

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga sektion för perioden 2023-2025:

Ordinarie  Ersättare
Erika Silventoinen (ordförande, SFP) Ingrid Möller (SFP)
Lena Nordström (vice ordförande, Gröna) Kerstin Stubb (Gröna)
Saija Westerlund-Cook (SFP) Paola Fraboni (SFP)
Christian Andersson (SFP)  Trygve Karlsson (SFP)
Marika Eklund-Pelto (SFP) Linus Söderlund (SFP)
Rolf Möller (SFP)  Mikael Reuter (SFP)
Jani Karlsson (SDP) Nico Ahlqvist (SDP)
Nina-Maria Nyman (VF) Nina Söderlund (VF)
Thomas Leino (Saml.) Stefan Järnström (Saml.)

(Stadsfullmäktige 12.12.2022 § 182)