Länkstig

Lediga radhustomter

LEDIGA RADHUSTOMTER

Radhustomter reserveras genom fritt formulerad e-post → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Köp / arrenden av radhustomt sker enligt följande villkor:
Överlåtelsevillkor för köp 
Överlåtelsevillkor för arrende

Stadsdel Tomt Areal

Byggn.rätt

Plan Våningsyta Försäljningspris Årshyra Reserverad
Bläsnäs 445-14-4-4   6 416m²      1 640   AP-8          II       128 320€   6 416€  
Jonsäng 445-9-5-17   1 557m²        320   AP-6        I  3/4         25 600€   1 280€  
Ljusudda 445-35-23-2   3 340m²   600+220   AP-7           I         65 600€   3 280€          X
Söderby 445-3-32-15   5 035m²      1 259   AR-2          II       100 700€   5 035€          


Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724