KORPO CENTRUM

KORPO CENTRUM

Uppgifter om byggandet på tomten framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Sylvias 1:8 1 151m² 10 000€

8,69€

500€

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724