Generalplaner

Generalplaner

- Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan för delar av lägenheterna Qvidjagård 2:592, Qvidjagård 2:591 och Sandmo 2:511 i Qvidja i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd per tidningsannons 16.6.2016:
Program för deltagande och bedömning 


- Ändring av Centrumregionens delgeneralplan för lägenheterna Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, delar av vattenområdena 876:19, 876:18, 876:14 samt del av vattenområdet som hör till Lempilä 4:10 i Muddais i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd per tidningsannons 29.1.2015:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Preliminärt utkast till planändringen

Utdrag ur den ikraftvarande planen


- Nagu Södra, generalplanerättelse

Planförslaget var framlagt i Nagu 2008.

Naturinventeringen i området blev färdig på sommaren 2011. På basis av inventeringen uppgörs en Naturabedömning för en del av planändringsområdet. Delen i Naturabedömningen som gällde fågelbeståndet i området blev färdig i november 2012.