Yleiskaavat

Yleiskaavat

- Paraisten keskustan yleiskaavan laatiminen; kaava-alue käsittää Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat.

Valmisteluaineisto ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 29.6-14.8.2020:
Nähtävillä ollut kaavaluonnos
Nähtävillä olleet kaavamerkinnät ja -määräykset
Nähtävillä ollut kaavaselostus ja liitteet

Aloitusvaiheen aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 1.6.2020

Kaavarunkokartta, päivitetty 17.10.2018

Kaavarungon merkkienselitys, päivitetty 17.10.2018

 

Paraisten kaupunki laatii uutta yleiskaavaa Paraisten keskustan alueelle. Yleiskaava-alue kattaa Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat. Nyt laadittava yleiskaava korvaa pääosin vanhan Keskustaseudun osayleiskaavan vuodelta 1995. Vanha kaava jää voimaan keskustan reuna-alueilla Muddaisissa, Vepon pohjoisosissa, Sysilahdessa ja Ersbyssä.

Yleiskaavatyön tarkoituksena on laatia vanhaa osayleiskaavaa yleispiirteisempi ja luonteeltaan strategisempi yleiskaava. Uusi yleiskaava ei ohjaa suoraan rakentamista, vaan alueiden toteuttamiseksi on laadittava asemakaava.

Yleiskaavassa osoitetaan mm. uusia ja tiivistettäviä asuinalueita ja täydennetään palveluille varattua verkostoa. Yleiskaava sisältää myös ratkaisuja, joilla tavoitellaan turvallisempaa ja sujuvampaa liikenneverkkoa.

 

Tausta-aineisto:
Asutushistoriaselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys (pdf)
Kaupunkikuvallinen selvitys (pdf)
Kävelyreitistö-selvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Palveluselvitys (pdf)
Satamaselvitys (pdf)
Tausta-aineisto maisemasta (pdf)


- Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osille tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

Aloitusvaiheen aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


- Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa

Aloitusvaiheen aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:

Alustava luonnos kaavamuutoksesta

Ote voimassa olevasta kaavasta


- Nauvo Eteläinen, yleiskaavamuutos

Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Nauvossa vuonna 2008.

Alueen luontoselvitys valmistui kesällä 2011. Selvityksen perusteella osalle kaavamuutosaluetta laaditaan Natura-arvio. Linnustoa koskeva osuus Natura-arviosta valmistui marraskuussa 2012.

Kaavatyö jatkuu, kun saariston muut isot yleiskaavat on saatu valmiiksi.