Yleiskaavat

Yleiskaavat

- Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osille tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 16.6.2016:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


- Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 29.1.2015:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:

Alustava luonnos kaavamuutoksesta

Ote voimassa olevasta kaavasta


- Nauvo Eteläinen, yleiskaavamuutos

Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Nauvossa vuonna 2008.

Alueen luontoselvitys valmistui kesällä 2011. Selvityksen perusteella osalle kaavamuutosaluetta laaditaan Natura-arvio. Linnustoa koskeva osuus Natura-arviosta valmistui marraskuussa 2012.