Yleiskaavat

Yleiskaavat

- Kirjalansaaren osayleiskaavan muutos, maantie 180 parantaminen Hessundinsalmen sillan kohdalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Kaavaselostus


- Paraisten keskustan yleiskaavan laatiminen; kaava-alue käsittää Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat.

Kaavaluonnos
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus liitteineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 1.6.2020

Kaavarunkokartta, päivitetty 17.10.2018

Kaavarungon merkkienselitys, päivitetty 17.10.2018


- Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osille tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


- Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava luonnos kaavamuutoksesta

Ote voimassa olevasta kaavasta


- Nauvo Eteläinen, yleiskaavamuutos

Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Nauvossa vuonna 2008.

Alueen luontoselvitys valmistui kesällä 2011. Selvityksen perusteella osalle kaavamuutosaluetta laaditaan Natura-arvio. Linnustoa koskeva osuus Natura-arviosta valmistui marraskuussa 2012.

Kaavatyö jatkuu, kun saariston muut isot yleiskaavat on saatu valmiiksi.