Viranhaltijapäätökset nähtävänä

Viranhaltijapäätökset nähtävänä

Viranhaltijapäätös tarkoittaa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa.

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin kotisivuilla päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan salassapitomääräykset huomioiden (Kuntalaki 140 §). Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivänä. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kotisivuilla. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Täältä löydät nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset