Kulttuuria ikäihmisille

Kulttuuria ikäihmisille

Taiteen ja kulttuurin tiedetään edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Aktiivinen vapaa-aika, iästä riippumatta, on yksi Paraisten kaupungin strategian tavoitteista.

Kulttuurikaveritoiminta tukee työtä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi yhä useampien keskuudessa.

Yhteistyössä vanhustenhuollon kanssa on perustettu ryhmä nimeltä ”Kulttuuria kaikille”. Ryhmän on määrä laatia vuonna 2020 suunnitelma siitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta kulttuuritoiminta saavuttaisi myös palvelutaloissa asuvat tai kotipalvelun piirissä olevat vanhukset.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uusi harrastus tai tutustua itselle entuudestaan vieraaseen taidemuotoon. Arvokasta on myös se, että vanhukset voivat jakaa osaamistaan ja omia tarinoitaan muille.