Murupolku

Sisältöjulkaisija

Rakentamisen eri luvpamuodot

Rakentamisen eri lupamuodot

 

Rakennuksen rakentamiseen tai muuhun rakentamiseen tarvitset lähestulkoon aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä sekä Paraisten kaupungin rakennusjärjestystä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennusten ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta. 

Toimenpiteestä riippuen voidaan tarvita rakennuslupa, poikkeuslupa, suunnittelutarve ratkaisu, ilmoitus, maisematyölupa, purkamislupa tai purkamisilmoitus.

Rakennus-, toimenpide- ja purkulupahakemus sekä ilmoitus ja purkuilmoitus ovat aina rakennuskohtaisia. Maisemtyölupa (puunkaatolupa) ja poikkeamishakemus kiinteistökohtaisia.

Luvat haetaan ePermit-ohjelman kautta.