Rakennuslupa

Rakennuslupa


Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muuttaminen asuinhuoneeksi, lomarakennuksen muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraaviin rakentamishankkeisiin:

  • Rakennuksen rakentaminen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen
  • Omakotitalon rakentaminen tai laajentaminen
  • Vapaa-ajanasunnon rakentaminen tai laajentaminen
  • Saunan rakentaminen tai laajentaminen
  • Vierasmajan rakentaminen tai laajentaminen
  • Talousrakennuksen, autotallin, venevajan yms. rakentaminen asemakaava-alueella, yli 15 m²
  • Talousrakennus, jossa kiinteä tulisija
  • Tuulivoimala, yli 24 m korkea
  • Muutos- tai korjaustyö, perusparannus > toimenpidelupa tai rakennuslupa riippuen laajuudesta
  • Vesi- ja viemärijärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen > toimenpidelupa tai rakennuslupa riippuen laajuudesta