Purkaminen

Purkaminen


Purkamisilmoitus tarvitaan aina rakennuksen purkamisen yhteydessä. Purkamisilmoitus riittää, kun kyseessä on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus. Muutoin purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

Purkamisilmoitus on jätettävä rakennusvalvontaan vähintään 30 päivää ennen purkamiseen ryhtymistä.Purkaminen on saatettava päätökseen yhden vuoden kuluessa purkamisen aloittamisesta.

Purkujätteet on lajiteltava ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeen mukaisesti.

Purkamislupa tai -ilmoitus tarvitaan kun:

  •  Rakennus tai sen osa puretaan