Oppimisen ja kasvun tuki

Varhaiserityiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on hyvin tärkeää. Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa kodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Lapsen kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatusympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaiseksi. Lapsen vahvuuksia tuetaan avoimessa ja myönteisessä oppimisympäristössä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Paraisten kaupungilla on varhaiserityiskasvatuksen tiimi, johon tällä hetkellä kuuluu sekä kiertäviä, että varhaiskasvatuksen yksiköissä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEO).

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja seuraa ja havainnoi lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin. Tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön esimies/ henkilökunta/ huoltajat ovat yhteydessä varhaiserityisopettajaan.

Lapselle tarjottavat tukipalvelut kuten esim. psykologipalvelut, terapia ja/ tai muu lääkinnällinen kuntoutus on yhdistettävä kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksessa ja  esiopetuksessa toteutetaan oppimisen tuen kolmiportaista mallia. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä. VEO:t tekevät tiivistä yhteistyötä Paraisten kaupungin koulujen erityisopettajien kanssa.

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi(at)parainen.fi
Christel Holmström, puh. 040 488 5727
Jaana Tirkkonen, puh.040 488 5736
Ida Henriksson, puh. 050 596 264
Eva Lehtonen, puh. 040 358 5574

 

"Paina, paina pieni pää
vasten isän sydäntä.
Anna, anna maailman
kiireitänsä kohista.

Hiljaa, hiljaa kasvavat
pienet, suuret unelmat.
Onni meitä tervehtää
avain kädessään.

Sinä avaat jokaisen
oven vielä salaisen.
Avaat silmät aikuisten,
päästät sisään rakkauden.

Unenpeitto pehmeä
tuudittaa pientä ihmistä.
Sylikeinu keinahtaa,
kultalasta nukuttaa.

Onpa, onpa hyvä tässä
meidän pikku elämässä.
Onpa, onpa onnellista,
matka tehty unelmista."

Eppu Nuotio