Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Sen jälkeen, kun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät alta:


Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavat nähtävänä

NÄHTÄVÄNÄ

Seuraava kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville:

-    Asemakaava Rantamäen katualueen viereen Norrbynrannan (32) kaupunginosassa Paraisilla

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 10.9 – 11.10.2021 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

9.9.2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaavaehdotus merkkienselityksineen (pdf)
Kaavaselostus liitteineen (pdf)


    Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Asemakaavamuutos osalle korttelia 5 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla, ”Aurinkokaari”

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

9.9.2021
Kaavoitusyksikkö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaluonnos merkkienselityksineen (pdf)


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Dovre-Hagaplatå ranta-asemakaava Korppoon Galtbyssä

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

9.9.2021
Kaavoitusyksikkö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)